Op 29 januari 1939 werd er beslist om het Tongers brandweerkorps op te richten. De goedkeuring gebeurde op 5 januari 1940 door de bestendige deputatie. Op 20 juni 1939 deed de gemeente een oproep naar de bevolking van Tongeren, dit om op zoek te gaan naar personen die de cursus van officieren en kandidaat -officieren wilde volgen. De goedkeuring van het grondreglement gebeurde op 5 januari 1940. Vanaf toen was het gemeentelijk brandweerkorps een feit. Het brandweerkorps is een Z-korps, anno 2009 bestaat het korps uit een 73-tal vrijwilligers één Aspirant-beroepsbrandweerofficier en één beroepskorporaal.

Vrijwilligers :
Lt. Bevelhebber : 1
Onderluitenanten : 2
Adjudant : 3
1ste Sergeant : 2
Sergeant : 2
Korporaals : 8
Brandweermannen : 46
Aspirant-brandweermannen : 7
Beroeps:
Aspirant-beroepsbrandweerofficier : 1
Beroepskorporaal : 1